Trầm đột biến lai phi điệp đột biến cây năm 2

Trầm lai phi điệp đột biến

14/12/2017

Trầm lai phi điệp đột biến

Cây năm 2, năm ngoài chua xổ hoa, được lai từ trầm đột biến (parishi semi) và phi điệp đột biến (parishi semi) 

Đây là một trong các cây có tương lai, bởi được lai từ 2 cây có mặt hoa đẹp. Tuy nhiên là cây lai, nên cũng không có gì đảm bảo, vì mục đích là quay sổ xố được mặt hoa mới mà.
Cây năm 2 dài khoảng 15cm, khả năng mùa xuân có hoa bói. Mặt hoa thì chưa rõ nhưng chắc chắn là có hương thơm.
Cây cấp 2 nhưng giá mẫu giáo thôi ah.
Em bán từ 3 cây nhé

Hình thực tế
trầm lai phi điệp đột biến 1

Hình hoa tham khảo
phi điệp lai trầm đột biên 2

Bấm nút  
  để đánh dấu khi muốn xem lại hoặc giới thiệu đến cộng đồng yêu hoa lan

Những chuyên mục không thể bỏ qua tại Hoa lan Huy Anh (nơi có hàng nghìn giò lan, lan giống, lan bán cân)

Shop hoa lan  |   Lan rừng  |   Giò lan đẹp   |   Liên hệ mua lan

Các loại lan mới nhất thuộc dòng lan trầm, phi điệp, các loai giả hạc, đai châu, cát lan, vũ nữ thường được bố trí ở trên cùng trang web. Hoặc Trong mục Lan rừng và Shop Hoa Lan ngay dưới đây.

VIDEO (22/09/2018) -  Trầm lai vôi nhật - 230k/ bảng

Xem tất cả videos trong tháng tại đây : https://www.youtube.com/channel/UCFCb1wpdB_FsCRz8EoBk2-w/videos