Các cặp lai hoa lan đẹp

Các cặp lai hoa lan đẹp

Trầm tím lai Hawaii tím

Giá: 220.000 VNĐ /Giò
Trầm lai vôi nhật

Giá: 230.000 VNĐ /bảng
Chớp mỹ gieo hạt

Giá: 450.000 VNĐ /Cây
Trầm đỏ lai trầm 6 mắt

Giá: 230.000 VNĐ /cây
Hải yến lai vanda

Giá: 180.000 VNĐ /cây
Trầm đỏ lai trầm rhodo

Giá: 320.000 VNĐ /chậu
Trầm 6 cánh lai trầm trắng

Giá: 200.000 VNĐ /Cây
Phi điệp trắng lai trầm trắng

Giá: 600.000 VNĐ /Bảng
Trầm trắng lai trầm ám

Giá: 320.000 VNĐ /chậu
Trầm 6 mắt lai trầm hồng

Giá: 230.000 VNĐ /chậu

Những chuyên mục không thể bỏ qua tại Hoa lan Huy Anh (nơi có hàng nghìn giò lan, lan giống, lan bán cân)

Shop hoa lan  |   Lan rừng  |   Giò lan đẹp   |   Liên hệ mua lan

Các loại lan mới nhất thuộc dòng lan trầm, phi điệp, các loai giả hạc, đai châu, cát lan, vũ nữ thường được bố trí ở trên cùng trang web. Hoặc Trong mục Lan rừng và Shop Hoa Lan ngay dưới đây.

VIDEO (14/11/2018) - Trầm thiên long : 450k/ chậu

Xem tất cả videos trong tháng tại đây : https://www.youtube.com/channel/UCFCb1wpdB_FsCRz8EoBk2-w/videos