Lan giáng hương, hoa lan giáng hương

Giáng hương

Tam bảo sắc vàng

Giá: 260.000 VNĐ /Cây
Cửu bảo tiên trắng

Giá: 400.000 VNĐ /Cây
Lan sóc tím

Giá: 180.000 VNĐ /Chậu
Giáng hương hồng

Giá: 140.000 VNĐ /cây

Những chuyên mục không thể bỏ qua tại Hoa lan Huy Anh (nơi có hàng nghìn giò lan, lan giống, lan bán cân)

Shop hoa lan  |   Lan rừng  |   Giò lan đẹp   |   Liên hệ mua lan

Các loại lan mới nhất thuộc dòng lan trầm, phi điệp, các loai giả hạc, đai châu, cát lan, vũ nữ thường được bố trí ở trên cùng trang web. Hoặc Trong mục Lan rừng và Shop Hoa Lan ngay dưới đây.

VIDEO (14/11/2018) - Trầm thiên long : 450k/ chậu

Xem tất cả videos trong tháng tại đây : https://www.youtube.com/channel/UCFCb1wpdB_FsCRz8EoBk2-w/videos