Bán các loại lan hài đẹp, dễ ra hoa

Lan Hài

Bán các loại lan hài đẹp đã thuần tại nhà vườn nên rất dễ ra hoa như chó đốm, hài lông, hương lan, trần liên, hài hồng, gấm, hellen … và rất nhiều loại khác

Jacky xanh lá trơn

Giá: 300.000 VNĐ /Cây
Hài hằng

Giá: 120.000 VNĐ /Chậu
Hài niveum

Giá: 250.000 VNĐ /chậu 2 cây
Hài táo

Giá: 150.000 VNĐ /chậu
Hài hiệp

Giá: 150.000 VNĐ /chậu 2 cây
Hài Charles worthii

Giá: 250.000 VNĐ /chậu 2 cây
Hài gấm

Giá: 100.000 VNĐ /Chậu
Hài chó đốm

Giá: 80.000 VNĐ /Cây

Những chuyên mục không thể bỏ qua tại Hoa lan Huy Anh (nơi có hàng nghìn giò lan, lan giống, lan bán cân)

Shop hoa lan  |   Lan rừng  |   Giò lan đẹp   |   Liên hệ mua lan

Các loại lan mới nhất thuộc dòng lan trầm, phi điệp, các loai giả hạc, đai châu, cát lan, vũ nữ thường được bố trí ở trên cùng trang web. Hoặc Trong mục Lan rừng và Shop Hoa Lan ngay dưới đây.

VIDEO (14/11/2018) - Trầm thiên long : 450k/ chậu

Xem tất cả videos trong tháng tại đây : https://www.youtube.com/channel/UCFCb1wpdB_FsCRz8EoBk2-w/videos