Lan hoàng phi hạc vẻ đẹp thanh nhã của lan rừng

hoàng phi hạc
hoàng phi hạc loại lan rừng dễ trồng có hoa đẹp, có màu hoa xanh hoặc vàng có hương thơm.Hoàng phi hạc rừng có hương thơm và vẻ đẹp thanh tao.
Lan rừng nhất điểm hồng, hoàng phi hạc

Lan rừng nhất điểm hồng, hoàng phi hạc

08/10/2018

Cả 2 loại lan rừng nhất điểm hồng và hoàng phi hạc đều đang bắt đầu vào mùa xuống lá, thân dài, rất khỏe, đẹp, nhiều ngọn non, rễ đã được cắt tỉa.

Vẩy rồng, hạc vỹ, hoàng phi hạc ngày 27/9/2018

Vẩy rồng, hạc vỹ, hoàng phi hạc ngày 27/9/2018

28/09/2018

Hôm nay lan rừng về 3 loại hàng lào gồm vẩy rồng, hạc vỹ, hoàng phi hạc có nhiều ngọn non cây đã được cắt tỉa rễ gọn gàng, bao đẹp.

Kim điệp nhựa, hoàng phi hạc

Kim điệp nhựa, hoàng phi hạc

10/03/2018

Bán lan rừng kim điệp nhựa, và hoàng phi hạc cây đang hoa và nụ đây là những loại hoa lan đẹp cho hoa mùa xuân. Đặc biệt là kim điệp nhựa có hoa rất thơm rất bền, cánh dầy dặn bóng. 

Hoàng phi hạc, sóc lào

Hoàng phi hạc, sóc lào

15/09/2017

Bán lan rừng hoàng phi hạc sóc lào theo cân (kg). Cây đẹp khỏe, đã được cắt tỉa rễ gọn gàng. Giao hàng mọi miền tổ quốc

Kiều hồng, hoàng phi hạc

Kiều hồng, hoàng phi hạc

09/09/2017

Kiều hồng, hoàng phi hạc hàng rừng tuyệt đẹp. hầu hết là ngọn non, thân cứng cấp, hầu như không gẫy dập. Có hàng giề.

Long tu, hoàng phi hạc, nhất điểm hồng

Long tu, hoàng phi hạc, nhất điểm hồng

26/05/2017

Long tu cây con đang lên rất khỏe và nhiều. Hoàng phi hạc thân, lá đẹp ít gẫy dập, nhất điểm hồng đều cây.

Bạch nhạn, sóc lào, hoàng phi hạc

Bạch nhạn, sóc lào, hoàng phi hạc

22/02/2017

Phong lan Bạch nhạn, sóc lào cây nhỏ mua 1 kg được cả mớ, ghép thoải mái, rất dễ trồng và chăm sóc. Hoàng phi hạc thân vừa dài vừa to, đang xuống lá nhiều thân tơ.

Cẩm báo, hoàng phi hạc, hoàng thảo xoắn, hạc vỹ

Cẩm báo, hoàng phi hạc, hoàng thảo xoắn, hạc vỹ

18/01/2017

Lan rừng về hà nội ngày giáp tết gồm cẩm Cẩm báo, hoàng phi hạc, hoàng thảo xoắn, hạc vỹ số lượng không nhiều, nhưng đẹp