Hoa lan kim điệp nhựa, rất bên, đẹp, thơm

kim điệp nhựa
Hiếm loại lan rừng nào có được cả hương thơm, vẻ đẹp rực rỡ, và rất bền như kim điệp nhựa. mặc dù khó thuần nhưng dân chơi lan ai cũng muốn sở hữu ít nhất một giò lan hoa xuân rất đẹp này.
Kim điệp nhựa, hoàng phi hạc

Kim điệp nhựa, hoàng phi hạc

10/03/2018

Bán lan rừng kim điệp nhựa, và hoàng phi hạc cây đang hoa và nụ đây là những loại hoa lan đẹp cho hoa mùa xuân. Đặc biệt là kim điệp nhựa có hoa rất thơm rất bền, cánh dầy dặn bóng. 

Kim điệp nhựa, hoàng lạp, đùi gà tròn

Kim điệp nhựa, hoàng lạp, đùi gà tròn

27/03/2017

Hoa màu vàng, cánh dầy thơm, nên kim điệp nhựa còn gọi là kim điệp thơm. Hoàng lạp, thân to, chắc, sẵn sáng cho mùa hoa đẹp. Đùi gà tròn có nhiều giề to