Lan Hài

Bán các loại lan hài đẹp đã thuần tại nhà vườn nên rất dễ ra hoa như chó đốm, hài lông, hương lan, trần liên, hài hồng, gấm, hellen … và rất nhiều loại khác

Hài chó đốm

Giá: 180.000 VNĐ /Cây
Hài gấm

Giá: 100.000 VNĐ /Chậu
Hài hồng

Giá: 30.000 VNĐ /Cây
Lan hài hê len

Giá: 150.000 VNĐ /Chậu
Hài lông

Giá: 120.000 VNĐ /chậu
Hài hương lan

Giá: 150.000 VNĐ /chậu
Lan hài trần liên

Giá: 150.000 VNĐ /chậu
Hài maudie xanh

Giá: 250.000 VNĐ /chậu
Hài niveum

Giá: 250.000 VNĐ /cây
Jacky xanh lá trơn

Giá: 300.000 VNĐ /Cây
Hài hằng

Giá: 120.000 VNĐ /Chậu

BẢNG TIN THÔNG BÁO 

3/12 : đuôi cáo cao bằng 140k/ kg  -  bạch nhạn : 160k/kg - nhất điểm hoàng : 120k/kg

ĐĂNG KÝ KÊNH VIDEO CỦA HUY ANH TẠI ĐÂY, ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO CÁC LOẠI LAN MỚI NHÉ CÁC BÁC
https://www.youtube.com/channel/UCH6CQzk4gjwm1zHcZAv3piQ/feed?view_as=subscriber

Những chuyên mục không thể bỏ qua tại Hoa lan Huy Anh (nơi có hàng nghìn giò lan, lan giống, lan bán cân)

Shop hoa lan  |   Lan rừng  |   Giò lan đẹp   |   Liên hệ mua lan